Kw2007 06 02 0072

Mountain Quail (Oreortyx pictus)

Mountain Quail

Oreortyx pictus)

KW2007-06-02-0072

Keywords: Mountain Quail Oreortyx pictus